Tục đốt hóa vàng mã

Ngày làm lễ hóa vàng –   Trong tín ngưỡng thờ cúng của tổ tiên, người Việt có tục đốt vàng mã vào những ngày lễ quan trọng trong  năm: Rằm, mồng một, tết nguyên đán, rằm tháng bảy, rằm tháng giêng….  Cách đốt vàng mã đúng nhất? –   Cách đốt vàng mã sao cho đúng, …